Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.pch-24.nl.

Verantwoordelijk is:

Naam van de verantwoordelijke persoon: PCH Benelux BV

Adres van de verantwoordelijke: De Hoogt 53, 5175 AX Loon op Zand

E-mailadres van de verantwoordelijke: service@pch-24.nl

Naam van de functionaris voor gegevensbescherming: Dieter Klapproth

Adres van de functionaris voor gegevensbescherming: Rüdesheimer Platz 5; 14197 Berlin

E-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming: d.klapproth@ains-a.de

 

1.) VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verwerken de volgende gegevens van u op de website:

Contactverzoeken:

Voor contactverzoeken verwerken wij uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, enz., die wij nodig hebben om uw verzoek te beantwoorden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van contactaanvragen is artikel 6, lid 1, onder b) Basisverordening gegevensbescherming. In het kader van contactaanvragen bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw vragen te beantwoorden. Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens echter niet verstrekt, kunnen we niet reageren op uw contactverzoek of – in geval van beperkte contactgegevens – niet op alle gewenste communicatiekanalen.

Nieuwsbrief:

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verwerken wij de verzamelde gegevens, zoals uw e-mailadres, aanhef, enz. met het doel de nieuwsbrief te verzenden. U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld per e-mail naar het hierboven vermelde contactadres. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijksgegevens in het kader van het verzenden van onze nieuwsbrieven is artikel 6, lid 1 a) algemene verordening gegevensbescherming. We bewaren de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om de nieuwsbrief te verzenden totdat u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt. Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens niet verstrekt en de informatie in het kader van de nieuwsbriefregistratie verplicht is (in plaats van alleen vrijwillig), accepteren wij uw nieuwsbriefregistratie niet.

 

2.) GEBRUIK VAN COOKIES

In dit hoofdtuk informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

a) Beschrijving en werking

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken.

b) Eigen cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website gemakkelijker en handiger voor de bezoeker te maken of om bepaalde functies in de eerste plaats mogelijk te maken. Dienovereenkomstig hebben wij bij deze verwerking een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijksgegevens door ons in verband met het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1 f) algemene verordening gegevensbescherming. Als onderdeel van het gebruik van cookies bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig om het gebruik van onze website gemakkelijker en handiger te maken. Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen we het gebruik van onze website niet eenvoudiger en handiger maken.

c) Cookies van derden

De Website kan ook cookies van derden gebruiken om informatie van onze website en andere sites op internet te verzamelen of te verkrijgen, en die informatie vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld webtrackingservices, beoordelingsservices of gerichte advertenties aan te bieden. Dientengevolge is er bij deze verwerking sprake van een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijksgegevens door derden in verband met het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), algemene verordening gegevensbescherming.

Wanneer u cookies gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig bewaard om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Het niet verstrekken van dergelijke informatie aan derden kan de bovengenoemde doeleinden niet bereiken.

d) Oppositie en eliminatie optie
In uw browser kunt u instellen dat een opslag van cookies alleen wordt geaccepteerd als u akkoord gaat met hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Als u echter cookies weigert kunt u bepaalde sitefuncties, services, toepassingen of hulpprogramma’s mogelijk niet gebruiken.

Wat betreft advertentiecookies, kunt u veel blokkeren en / of beheren met behulp van de volgende services:

www.aboutads.info/choices/
www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

 

3.) RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Volgens artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming heeft u het recht informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens („recht van toegang van de betrokkene“). In overeenstemming met artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om rectificatie en verwijdering van onjuiste persoonlijke gegevens te eisen („recht op rectificatie“). Volgens artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat een van de redenen die daar zijn vermeld van toepassing is („recht om te worden vergeten“). Evenzo hebt u, in overeenstemming met artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het recht om te verzoeken dat u de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, beperkt als een van de daar vermelde voorwaarden van toepassing is („Recht op beperking van verwerking“). In overeenstemming met artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om persoonlijke gegevens met betrekking tot uzelf beschikbaar te stellen en deze gegevens te laten verzenden naar een andere verantwoordelijke persoon („Recht op gegevensoverdracht“). Uw oppositierecht op bezwaar dat voortvloeit uit artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming wordt in deze verklaring over gegevensbescherming tijdens de verwerking vermeld. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

De landscommissaris voor gegevensbescherming en voor het recht op toegang tot bestanden Brandenburg

Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Tel.: 033203/356-0

Fax: 033203/356-49

poststelle@lda.brandenburg.de

http://www.lda.brandenburg.de (externer Link)

  HET VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zullen wij uw persoonlijke informatie verstrekken aan de volgende extra ontvangers of categorieën van ontvangers: Zover nog niet uitgevoerd, zijn we voornemens uw persoonlijke gegevens over te dragen aan het volgende derde land of internationale organisatie