ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Nachhaltigkeit bei PCH

PCH is al meer dan 25 jaar uw specialist voor producten en oplossingen op het gebied van arbeidsveiligheid, industriële technologie en PBM. Wij richten ons op de behoeften van mensen en dragen er elke dag toe bij om het werk van onze nationale en internationale klanten gemakkelijker, comfortabeler en vooral veiliger te maken.

Economisch succes en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn twee onlosmakelijke doelen van ons bedrijf. Ethische principes en verantwoordelijk handelen vormen de basis van het waardesysteem van PCH.

Integriteit is de basis van het duurzaam zakelijk succes van PCH. Daarom worden economische, sociale en ecologische waarden weerspiegeld in onze bedrijfscultuur. We verwachten van onze leveranciers dat ze zich aan deze principes houden en doen een beroep op hen om ervoor te zorgen dat dit ook geldt voor hun toeleveringsketens. Wij zien duurzaamheid als een continu verbeteringsproces. De continuïteit en voortdurende ontwikkeling van ons bedrijf hangen in grote mate af van onze inzet voor sociale verantwoordelijkheid en onze reputatie als betrouwbare zakenpartner.

ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
We besteden aandacht aan de consequente naleving van mensenrechten, bescherming tegen discriminatie, uitsluiting van intimidatie en misbruik in welke vorm dan ook en respect voor verschillende culturen en religies.

ECOLOGISCH BEWUSTZIJN
PCH neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de bescherming van de natuurlijke leefomgeving en besteedt aandacht aan grondstofbesparende en milieuvriendelijke producten, processen en structuren.

FAIRNESS
We zetten ons in om eerlijk en verantwoordelijk te handelen tegenover onze klanten, werknemers, partners, de samenleving en andere derde partijen.

INTEGRITEIT
Ons handelen wordt gekenmerkt door integriteit en consequente naleving van wet- en regelgeving. We verzetten ons tegen alle vormen van corruptie en belemmering van eerlijke concurrentie, evenals tegen kinder- en dwangarbeid.

TOEKOMSTBESTENDIGE VEILIGHEID
We werken er elke dag aan om de wereld van het werk veiliger te maken. Om dit ook in de toekomst te kunnen realiseren, houden we regelmatig onze kernwaarden onder de loop. Op deze manier zorgen we voor een betrouwbare samenwerking voor onze werknemers, leveranciers en onze klanten – zelfs in economisch uitdagende tijden.

PASSIE
Passie is de drijvende kracht achter onze bedrijfscultuur. Het bepaalt onze houding als systeempartner en inspireert onze bedrijfsontwikkeling.